Algemene Voorwaarden

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Het Vertrek VZW

Opgelet: In tegenstelling tot andere verkopen op het internet beschik je niet over een herroepingsrecht wanneer je online een reis boekt.

Artikel 1 bevoegdheden
Wie voor een reis van Het Vertrek inschrijft verklaart zich akkoord met zowel de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen alsook onze bijzondere reisvoorwaarden zoals hieronder weergegeven.
Artikel 2 rechtsgeldigheid
Elke boeking is op aanvraag en slechts rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door VZW Het Vertrek
Artikel 3 Bestelbon
Na inschrijving ontvang je binnen 48 uur een bestelbon met alle details van de door jou geboekte reis. Onderaan deze bestelbon vind je de algemene voorwaarden die gelden voor deze reis.
Artikel 4 betalingen
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar via ons rekeningnummer dat je terugvindt op je bestelbon.
2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
Artikel 5 formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisorganisator worden medegedeeld.
2.De reiziger dient er op te letten dat hij de nodige gegevens inzake zijn boeking en identiteit juist, volledig en bijtijds kenbaar maakt aan de reisorganisator. Kosten te wijten aan laattijdige, foutieve of onvolledige gegevens zijn ten koste van de reiziger.
Artikel 6 uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 7 wijzigingen van het contract door de reiziger
Worden in de mate van het mogelijke aanvaard. De door de reisorganisator reeds gemaakte kosten die door de wijziging zouden vervallen zijn volledig ten laste van de klant. Daarnaast worden volgende administratiekosten aangerekend:

Artikel 8 Verbreking van het contract door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, ook al is deze te wijten aan toeval of overmacht, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schade-vergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma. Daarnaast zijn per dossier onderstaande administratiekosten van toepassing. De kosten van een verbreking ten laste van de reiziger kunnen nooit meer dan eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 9 klachtenregeling
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

Meer info vind je op volgende website: http://www.clv-gr.be/pdf/algemene_voorwaarden.pdf

 

VZW Het Vertrek

Het Vertrek

Word lid van het Vertrek!

Het lidmaatschap is gratis, bovendien ben je automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief, zo blijf je steeds op de hoogte van al onze activiteiten.

Meld je hier aan »

Contactgegevens

Adres
VZW Het Vertrek
Dauw en Defossezlaan 25
1600 Sint Pieters Leeuw, België
Telefoon
0475 391619
info@vertrek.be
Bank
Bank: BE67 7343 4419 2987
BTW: BE0450.262.617

© VZW het Vertrek 2022 ~ website door WEN Kunst Webdesign